Chat Zalo

Hướng dẫn trút số liệu máy toàn đạc điện tử SOKKIA CX55 (Bằng hình Ảnh)

22/04/2017 - Lượt xem: 389

Hướng dẫn trút số liệu máy toàn đạc điện tử SOKKIA CX55 

Bằng bài viết này chúng tôi sẽ hướng dẫn trút số liệu máy toàn đạc điện tử Sokkia CX55 chi tiết các bước bằng hình ảnh. 

Hướng dẫn trút số liệu máy toàn đạc điện tử SOKKIA CX55

Hướng dẫn trút số liệu máy toàn đạc điện tử SOKKIA CX55

Hướng dẫn trút số liệu máy toàn đạc điện tử SOKKIA CX55

Cần thêm hỗ trợ liên hệ kỹ thuật Danh Kiệt 0916115500

Hướng dẫn sử dụng các loại máy đo đạc khác:

0.03839 sec| 2797.234 kb