Chat Zalo

Hướng dẫn tính cạnh và góc phương vị

29/04/2017 - Lượt xem: 4830

Hướng dẫn tính cạnh và góc phương vị

1. Bài toán thực tế.

Bạn thường phải kiểm tra chiều dài của 2 mốc tọa độ và tính góc phương vị. Chúng tôi muốn đưa ra cho các bạn một phương pháp tính cạnh dài, góc phương vị 2 mốc tọa độ cho các bạn một cách nhanh nhất có thể.

Giải quyết bài toán với 2 điểm mốc tọa độ và cao độ DCII_1 và DCII_2 tính cạnh và góc phương vị. (Xem hình vẽ bên dưới).

2. Cách làm.

Hình vẽ mô tả bài toán 

Hướng dẫn tính cạnh và góc phương vị

Video hướng dẫn tính cạnh và góc phương vị bằng máy toàn đạc Nikon DTM 352

0.64620 sec| 1003.32 kb