Chat Zalo

Hướng dẫn nhập tọa độ lưu vào máy toàn đạc điện tử Topcon ES

19/05/2017 - Lượt xem: 2152

Bạn mới làm quen với dòng Topcon ES thế hệ mới, bạn chưa biết nhập tọa độ lưu vào máy chỗ nào? Chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn chi tiết cách nhập tọa độ lưu vào máy toàn đạc điện tử Topcon ES.

Hướng dẫn nhập tọa độ lưu vào máy toàn đạc điện tử Topcon ES.

Bước 1: tạo JOB

Bạn cần tạo 1 JOB trong data tổng của máy để bắt đầu làm việc. JOB tạo mới này chứa dữ liệu nhập vào bằng tay trành nhẫm lẫn với các Job cũ đã có trong máy. Còn nếu bạn muốn bổ sung dữ liệu một vài điểm vào Job cũ thì ở data chọn job có sẵn đó để làm việc.

Đầu tiên ở màn hình cơ bản ấn ESC chọn Data thành lập Job chọn Job Details. Chi tiết xem video từng bước dưới đây.

Bước 2: Nhập dữ liệu

Sau khi đã tạo được Job, Bjan tiến hành nhập dữ liệu vào Job vừa tạo.

ESC về màn hình chọn Job, sau đó chọn Known data để nhập dữ liệu:

Ta nhập X trước X tương ứng với N, Y tương ứng với E còn Z chính là cao độ H.

OKE để lưu. Tương tự nhập các điểm tiếp theo vào job.

Bước 3: Kiểm tra JOB đã tạo

Sau khi đã nhập tọa độ các điểm vào JOB bạn quay về màn hình JOB bằng cách ấn ESC, chọn Job đã tạo và kiểm tra lại những điểm đã nhập.

Chúc các bạn thành công, chi tiết hướng dẫn bằng video bên dưới nhé!

Video hướng dẫn nhập tọa độ lưu vào máy toàn đạc điện tử Topcon ES

Phương pháp giao hội nghịch máy Geomax Zoom 20

Phương pháp giao hội thuận máy Leica TS02/06/09 

Phương pháp giao hội nghịch máy Leica TS02/06/09 

Hướng dẫn tính cạnh và góc phương vị 

Bạn cần thông tin về Kiểm nghiệm và kiểm định máy tìm hiểu về Trung tâm kiểm định và hiệu chuẩn Dakcom VILAS 829.

0.02457 sec| 1008.578 kb