Chat Zalo

Hướng dẫn cài đặt và trút dữ liệu máy thủy bình điện tử DNA03

11/10/2018 - Lượt xem: 1026

I . Chuẩn bị để cài đặt và trút dữ liệu máy thủy bình điện tử DNA03:

  • Máy thuỷ chuẩn Leica DNA 03.
  • Cáp nối máy tính (Cổng USB).
  • Đĩa phần mềm trút dữ liệu (Leica Geo Office).

     Lưu ý vì cáp là cổng USB nên cần phải cài đặt Driver riêng cho cáp.

II. Cài driver cho cáp USB của máy thủy bình điện tử DNA03​ :

1. Hướng dẫn cài đặt driver cho cáp USB.

Thông thường đĩa driver cáp USB sẽ đi kèm theo cáp. Ta bỏ đĩa vào máy và chọn setup để cài đặt. Nếu không có đĩa ta có thể search driver trên Internet với tên “PL-2303 Driver Installer.exe”.

Chạy file “PL-2303 Driver Installer.exe” để cài driver cho cáp theo hình sau:

Hướng dẫn cài đặt và trút dữ liệu máy thủy bình điện tử DNA03

Chọn Next để tiếp tục.

Sau đó chọn Yes.

Hướng dẫn cài đặt và trút dữ liệu máy thủy bình điện tử DNA03 bước 2

Sau đó chọn Finish để hoàn tất quá trình cài đặt.

Hướng dẫn cài đặt và trút dữ liệu máy thủy bình điện tử DNA03

2. Kết nối cài đặt và tiến hành trút dữ liệu từ máy thủy bình điện tử DNA03 vào máy tính.

  • Sau khi cài đặt xong driver cho cáp USB ta kết nối cáp vào máy tính và kiểm tra xem cáp đã được máy tính nhận chưa theo các bước sau: (Lưu ý nên restart lại máy sau khi cài driver cáp).

- Click chuột phải vào My Computer trên màn hình Desktop => chọn Properties, ta được cửa sổ sau:

Hướng dẫn cách cài đặt và trút dữ liệu máy thủy bình điện tử DNA03

Chọn thẻ Hardware:

Hướng dẫn cài đặt và trút dữ liệu máy thủy bình điện tử DNA03

Ta chọn tiếp Device Manager:

Hướng dẫn chi tiết cài đặt và trút dữ liệu máy thủy bình điện tử DNA03

Dùng chuột chọn đến phần Ports (COM & LPT). Bấm vào dấu + sẽ hiện ra danh sách như sau trong đó “Prolific USB to Serial Comm Port (Com 3)” là cổng USB cáp đã được máy tính nhận và sẵn sàng cho việc trút dữ liệu.

Lưu ý: Nếu như ở vị trí này không nhận được cáp (có báo hiệu dấu chấm hỏi hoặc chấm than). Thì cáp vẫn chưa được máy tính nhận hoặc không có mục nào như tên trên “Prolific USB to Serial Comm port (Com 3)”. (Lưu ý cổng Com 3 hay Com mấy là tùy thuộc vào vị trí mà ta cắm usb vào, không nhất thiết phải là Com 3 như hình vẽ).

Hướng dẫn cài đặt và trút dữ liệu máy thủy bình điện tử DNA03-7

III. Cài phần mềm trút dữ liệu cho máy thủy chuẩn Leica:

Bỏ đĩa TGO vào máy chuẩn bị cài, ta chọn ngôn ngữ cài đặt:

Hướng dẫn cài đặt và trút dữ liệu máy thủy bình điện tử DNA03

Sau khi chọn ngôn ngữ:

Hướng dẫn cài đặt và trút dữ liệu máy thủy bình điện tử DNA03

Ta chọn phần Install Leica Geo Office Tools và chọn Next hoặc Yes để tiếp tục:

Hướng dẫn cách cài đặt và trút dữ liệu máy thủy bình điện tử DNA03

Hướng dẫn chi tiết các bước đặt và trút dữ liệu máy thủy bình điện tử DNA03

Nếu muốn chọn đường dẫn thư mục cài đặt phần mềm nhấn Browse. Nếu không cần chọn ta bấm Next để tiếp tục. Sau đó ta tiếp tục chọn Next đến khi cài đặt xong phần mềm và hiện ra bảng sau ta chọn Finish để hoàn tất quá trình cài đặt.

Hướng dẫn cách cài đặt và trút dữ liệu máy thủy bình điện tử DNA03

IV. Trút dữ liệu từ máy thủy bình điện tử ra máy tính:

Chạy phần mềm TGO sau đó bảng bên trái ta chọn thanh “Tool” thì menu Tool sẽ hiện ra như sau:

Hướng dẫn cài đặt và trút dữ liệu máy thủy bình điện tử DNA03

Tiếp tục chọn “ Data Exchange Manager” để trút dữ liệu:

Hướng dẫn cách cài đặt và trút dữ liệu máy thủy bình điện tử DNA03

Chọn “Serial Ports” bấm vào dấu + sau đó chọn Com 3 (vì cáp của ta khi kết nối máy tính nhận ở Com 3). Sau khi bấm vào dấu + ở Com 3 thì có thể máy tính nhận được ngay máy toàn đạc của ta và cũng có thể chưa nhận được. Nếu chưa nhận được ta click phải vào Com 3 chọn “Settings” chọn thẻ “Com Settings” ở hàng “Instrument” ta chọn “DNA”. Hoặc bất cứ dòng sản phẩm nào phù hợp với máy thuỷ chuẩn ta đang dùng.

Lưu ý: Các thông số Baud rate, Parity, Stop Bit, Data Bit … có thể tùy chỉnh theo người dùng và theo máy thuỷ chuẩn. Các thông số này phải phù hợp giữa máy thuỷ chuẩn và máy tính (hai bên thông số phải giống nhau).

Một số trường hợp khi ta đã chọn DNA hoặc bất cứ dòng sản phẩm nào nhưng máy tính vẫn chưa nhận được máy thuỷ chuẩn thì lý do là máy đã bị thay đổi các thông số trên. Ta cần lấy máy thuỷ chuẩn và chỉnh lại các thông số cho phù hợp.

Hướng dẫn cài đặt và trút dữ liệu máy thủy bình điện tử DNA03

Hướng dẫn cách cài đặt và trút dữ liệu máy thủy bình điện tử DNA03

Sau khi máy tính đã nhận được kết quả:

Hướng dẫn cách cài đặt và trút dữ liệu máy thủy bình điện tử DNA03

Ta chọn Jobs và chọn Job nào cần lấy dữ liệu, chọn vào dấu + của Job đó sẽ hiện ra như sau:

Lưu ý: Phần Measurement Data là dữ liệu ta đã đo, FixPoint là những điểm mốc mà ta đã nhập.

Hướng dẫn chi tiết cài đặt và trút dữ liệu máy thủy bình điện tử DNA03

Để trút dữ liệu ta giữ chuột kéo phần dữ liệu cần trút sang máy tính “My Computer” bên phải và chọn nơi lưu theo ý muốn khi đó sẽ có bảng sau:

Hướng dẫn chi tiết cài đặt và trút dữ liệu máy thủy bình điện tử DNA03

Ta chọn kiểu dữ liệu phù hợp để trút tùy theo định dạng của người dùng, dưới đây là các định dạng:

+ *.GSI: đây là file cơ bản cho các dòng máy Leica.

+ *.IDX: chương trình trút ra file có dạng X, Y, H, Mã CODE.

+ *.ASC: File tạo sổ đo chi tiết có phân trạm đo.

  • Sau khi chọn xong ta bấm nút Start và chờ đến khi công việc trút dữ liệu hoàn tất.

V. Trút dữ liệu từ máy tính vào máy toàn đạc:

Ta chọn “Coordinate Editor” trong thanh “Addination Tool”:

Hướng dẫn cách cài đặt và trút dữ liệu máy thủy bình điện tử DNA03

Sau đó sẽ xuất hiện cửa sổ “Coordinate Editor” ta chọn New để tạo 1 file làm việc mới. Từ đó ta có thể insert thêm hàng hoặc copy từ Excel hoặc từ bất kỳ file dữ liệu điểm mốc nào mà ta cần nạp vào máy toàn đạc.

Lưu ý : Điểm được nạp là điểm mốc tọa độ X,Y được quy đổi thành Northing hay Easting là phụ thuộc vào hướng bắc nam của bản vẽ. Nhưng thông thường theo hệ VN 2000 thì tọa độ có 7 chữ số sau dấu phẩy (tọa độ dài hơn) là Northing và tọa độ còn lại là Easting.

Point ID là tên điểm và Elevation là cao độ của điểm đó. Nếu ta không quan tâm cao độ ta hãy nhập tất cả cao độ bằng 0. Code: mã điểm (ghi chú điểm).

Hướng dẫn cài đặt và trút dữ liệu máy thủy bình điện tử DNA03

Sau khi nhập xong tọa độ các điểm ta chọn File > Save as sẽ xuất hiện bảng “Save as” ta chọn đường dẫn cần Save và định dạng save là IDX.

Hướng dẫn chi tiết cài đặt và trút dữ liệu máy thủy bình điện tử DNA03

Sau đó ta vào lại phần “Data Exchange Manager” và làm ngược lại quy trình trút dữ liệu từ máy sang máy tính.

Ta tìm file dữ liệu vừa tạo ở phần cửa sổ phải của chương trình và kéo thả sang (Drag and Drop) phần Job còn trống ở máy toàn đạc.

Lưu ý:  Job phải còn trống, nếu hết ta cần xóa bớt mới có thể nạp dữ liệu vào máy thuỷ chuẩn. Khi nạp dữ liệu phần mềm sẽ hỏi ta đặt tên Job mới. Ta cần phải đặt tên job và chờ đến khi nạp xong dữ liệu ta có thể tắt máy để hoàn tất quá trình.

0.04706 sec| 1094.938 kb