Chat Zalo

Yamayo

150.000 đ/bộ
1.650.000 đ/bộ Tiết kiệm 91%

Thước cuộn dây thép Yamayo NR50 NR100 Nhật Bản

150.000 đ/bộ
Hãng sản xuất: Yamayo
Xuất xứ:
Chất lượng:
Bộ sản phẩm bao gồm:
1.000.000 đ/bộ
1.400.000 đ/bộ Tiết kiệm 29%

Gương Leica Liên Doanh

1.000.000 đ/bộ
Hãng sản xuất: Yamayo
Xuất xứ:
Chất lượng:
Bộ sản phẩm bao gồm:
490.000 đ/bộ
600.000 đ/bộ Tiết kiệm 18%

Mia nhôm 5m_Trắc địa Danh Kiệt

490.000 đ/bộ
Hãng sản xuất: Yamayo
Xuất xứ:
Chất lượng:
Bộ sản phẩm bao gồm:
2.200.000 đ/bộ
2.800.000 đ/bộ Tiết kiệm 21%

Sào Leica Liên Doanh_Phụ kiện trắc địa giá tốt

2.200.000 đ/bộ
Hãng sản xuất: Yamayo
Xuất xứ:
Chất lượng:
Bộ sản phẩm bao gồm:
700.000 đ/bộ
800.000 đ/bộ Tiết kiệm 13%

Chân thủy bình liên doanh

700.000 đ/bộ
Hãng sản xuất: Yamayo
Xuất xứ:
Chất lượng:
Bộ sản phẩm bao gồm:
800.000 đ/bộ
1.000.000 đ/bộ Tiết kiệm 20%

Kẹp sào

800.000 đ/bộ
Hãng sản xuất: Yamayo
Xuất xứ:
Chất lượng:
Bộ sản phẩm bao gồm:
4.500.000 đ/bộ
5.400.000 đ/bộ Tiết kiệm 17%

Gương Leica

4.500.000 đ/bộ
Hãng sản xuất: Yamayo
Xuất xứ:
Chất lượng:
Bộ sản phẩm bao gồm:
700.000 đ/bộ
800.000 đ/bộ Tiết kiệm 13%

Sào Sokkia Liên doanh

700.000 đ/bộ
Hãng sản xuất: Yamayo
Xuất xứ:
Chất lượng:
Bộ sản phẩm bao gồm:
700.000 đ/bộ
800.000 đ/bộ Tiết kiệm 13%

Sào Nikon Liên doanh

700.000 đ/bộ
Hãng sản xuất: Yamayo
Xuất xứ:
Chất lượng:
Bộ sản phẩm bao gồm:
700.000 đ/bộ
800.000 đ/bộ Tiết kiệm 13%

Sào Topcon Liên doanh

700.000 đ/bộ
Hãng sản xuất: Yamayo
Xuất xứ:
Chất lượng:
Bộ sản phẩm bao gồm:
400.000 đ/bộ
500.000 đ/bộ Tiết kiệm 20%

Ba lô đeo máy toàn đạc

400.000 đ/bộ
Hãng sản xuất: Yamayo
Xuất xứ:
Chất lượng:
Bộ sản phẩm bao gồm:
730.000 đ/bộ
800.000 đ/bộ Tiết kiệm 9%

Sào Myzox

730.000 đ/bộ
Hãng sản xuất: Yamayo
Xuất xứ:
Chất lượng:
Bộ sản phẩm bao gồm:
1.200.000 đ/bộ
1.300.000 đ/bộ Tiết kiệm 8%

Chân Myzox SAT (cho máy thủy bình)

1.200.000 đ/bộ
Hãng sản xuất: Yamayo
Xuất xứ:
Chất lượng:
Bộ sản phẩm bao gồm:
2.200.000 đ/bộ
2.800.000 đ/bộ Tiết kiệm 21%

Sào Leica GPL 11

2.200.000 đ/bộ
Hãng sản xuất: Yamayo
Xuất xứ:
Chất lượng:
Bộ sản phẩm bao gồm:
0.07737 sec| 3435.922 kb