Chat Zalo

Trung tâm kiểm định

22/12/2016 - Lượt xem: 11730

I. HỒ SƠ GIẤY TỜ PHÒNG KIỂM ĐỊNH:

1. Giấy Chứng Nhận Vilas:

Chứng chỉ công nhận phòng kiểm định đạt chuẩn vilas

2. Chứng chỉ Khóa học: 

Chứng chỉ công nhận nhân viên đã đạt khóa nhận thức ISO

3. Cam kết chất lượng:

Trung tâm kiểm định hiệu chuẩn Dakcom

4. Giấy Chứng Nhận Hiệu Chuẩn:

II. PHƯƠNG TIỆN HIỆU CHUẨN:

1. Hệ thống Collimator:

 

Trung tâm kiểm định hiệu chuẩn Dakcom

Trung tâm kiểm định hiệu chuẩn Dakcom

Trung tâm kiểm định hiệu chuẩn Dakcom

Thông số kỹ thuật:

- 05 mục tiêu nằm ngang để hiệu chuẩn góc ngang của máy toàn đạc điện tử, máy kinh vĩ và góc I máy thủy bình .

- 04 mục tiêu theo phương đứng để hiệu chuẩn góc đứng của máy toàn đạc và máy kinh vĩ.

 2. Máy toàn đạc Leica TCA 2003:

Máy toàn đạc Leica TCA 2003

Thông số kỹ thuật:

- Độ phóng đại: 30X

- Cấp chính xác đo góc(Hz, V): 0,5''

- Hiển thị góc nhỏ nhất: 0,1''

- Độ nhạy cảm biến bù nghiêng: 0,3''

- Khoảng làm việc cảm biến bù nghiêng: 4'

- Độ chính xác đo khoảng cách: (1+1ppm.D)mm

- Hiển thị khoảng cách nhỏ nhất: 0,1mm

- Đường kính rọi tâm laser: 1mm ở chiều cao 1,5m

- Tự động tìm mục tiêu.

3. Máy thủy bình Leica NA2:

Máy thủy bình Leica NA2

Máy thủy bình Leica NA2

Thông số kỹ thuật:

- Độ phóng đại: 32x

- Độ chính xác trên 1km:

+ 0,7mm đo với mia thường

+ 0,3mm đo với mia Inva và Micrometer

- Độ nhạy con lắc: 0,3''

4. Gương mini Leica:

Gương mini Leica

Thông số kỹ thuật:

- Hằng số gương: 0mm

- Độ chính xác ở chiều cao 1,2m: 0,5mm

5. Cặp mia inva:

Cặp mia inva

6. Đường chuẩn để hiệu chuẩn đo cạnh:

Trung tâm kiểm định hiệu chuẩn máy toàn đạc

Với 6 khoảng cách chuẩn được đo bằng máy toàn đạc Leica TCA 2003 có độ chính xác 1mm+1ppm.D

Trung tâm kiểm định hiệu chuẩn máy toàn đạc

7. Máy đo môi trường:

Máy đo môi trường

 Thông số kỹ thuật:

 - Đo áp suất.

- Đo nhiệt độ.

- Đo độ ẩm.

- Dùng để hiệu chuẩn đo cạnh máy toàn đạc điện tử.

0.02587 sec| 1005.758 kb