Chat Zalo

TẦM NHÌN

19/12/2016 - Lượt xem: 6230

TẦM NHÌN, SỨ MỆNH VÀ GIÁ TRỊ CỐT LÕI CỦA TRẮC ĐỊA DANH KIỆT

1.TẦM NHÌN CỦA TRẮC ĐỊA DANH KIỆT :

Với nhiệt huyết của tuổi trẻ, với khát vọng tiên phong cùng chiến lược đầu tư và phát triển bền vững. DANH KIỆT phấn đấu trở thành một công ty chuyên ngành về khoa học kỹ thuật hàng đầu Việt Nam.

DANH KIỆT mong muốn tạo nên một thương hiệu Việt Nam, thể hiện được tính tự tôn và tự hào dân tộc.

2.SỨ MỆNH CỦA TRẮC ĐỊA DANH KIỆT:

Đối với thị trường trắc địa:

Cung cấp những sản phẩm có ích cho xã hội và cho cộng đồng. Chất lượng sản phẩm đạt giá trị quốc tế, dịch vụ nhanh nhất, chính xác nhất nhằm tối đa nhu cầu chính đáng cho khách hàng của mình .

Đối với cổ đông và đối tác của trắc địa Danh Kiệt :

Đề cao tinh thần hợp tác cùng có lợi, luôn luôn đồng hành cùng đối tác và gia tăng giá trị cho nhà đầu tư.

Đối với nhân viên Trắc địa Danh Kiệt :

Xây dựng một môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo và văn hóa. Tạo điều kiện để nhân viên có cơ hội phát triển như nhau, có thu nhập ổn định, có thu nhập ngày càng cao trên tinh thần công bằng và văn minh.

Đối với xã hội:

Phấn đấu là con chim đầu đàn trong ngành trắc địa Việt Nam. Đưa ngành trắc địa Việt Nam đến một chuẩn mực mới để làm hài hòa giữa lợi ích doanh nghiệp và lợi ích xã hội.

3. GIÁ TRỊ CỐT LÕI CỦA TRẮC ĐỊA DANH KIỆT :

"Mua Chữ Tín - Bán Niềm Tin"

Mua Chữ Tín: DANH KIỆT không muốn khách hàng của mình đi mua một sản phẩm đơn thuần mà cao hơn tất cả đó là "Chữ Tín". Danh Kiệt bảo vệ chữ Tín như bảo vệ chính mình. lấy "PHÁP LUẬT" làm gốc, lấy "KHÁCH HÀNG" làm trung tâm, lấy "ĐẠO ĐỨC" để quyết định vấn đề.

Bán Niềm Tin: DANH KIỆT không bán cho khách hàng của mình một sản phấm đơn thuần mà cao hơn tất cả đó là "Niềm Tin". DANH KIỆT luôn chuẩn bị cho mình đủ năng lực để thực thi. Từ sản phẩm cho đến con người để xây dựng một doanh nghiệp tinh hoa kiểu mẫu. Đưa doanh nghiệp của mình tiệm cận với chuẩn mực thế giới.

CÁM ƠN QUÝ KHÁCH ĐÃ QUAN TÂM VÀ TIN TƯỞNG!

CÔNG TY CỔ PHẦN DANH KIỆT                

TP.Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 06 năm 2004          
Trắc địa Danh Kiệt

0.05043 sec| 989.875 kb